Getting Job

viernes, 31 de octubre de 2014

Curación de Contidos: Feddly e Scoop.it

CURACIÓN DE CONTIDOS: FEEDLY E SCOOP.IT


A chegada de Internet e as Tic ás nosas vidas, fixo que cambiase por completo o noso mundo. Existe cantidade de información, é máis, podemos dicir que existe sobrecarga de información e chega un punto en que non sabemos que facer con ela. O problema de todo isto é que atopamos saturada a nosa rede, con publicidade molesta e inservible polo que a búsqueda de informacións concretas se fai dificultosa así como a clasificación de dita información, o que fai que teñamos que empregar moito tempo e traballo.

A esta sobrecarga de información, denomínase INFOXICACIÓN. Ante esta saturación de información, a como diferenciamos o importante do que non o é, é cando entra a Curación de Contidos e se volve unha tarefa fundamental para separar o grano da palla.

Algunha das ferramentas que facilitan e simplifican esta curación de contidos son: 
FEEDLY:

É un lector RSS que nos permite agregar e acceder a todas as nosas fontes de información. Só temos que engadir tódalas páxinas do noso interese e teremos tódalas actualizacións que vaian xurdindo nun só lugar. 


SCOOP.IT

É ideal para facer búsquedas polos nosos temas de interese, seleccionar contidos, gardalos por categorías e compartilos coa nosa comunidade. 

REFLEXIÓN MARCO PERSOAL MÓDULO 2


REFLEXIÓN MARCO PERSOAL MÓDULO 2

Neste módulo 2, ecuador do Posgrao, comezabamos de cheo coa orientación laboral propiamente dita, sendo as materias tratadas: A orientación laboral e as competencias desta, a importancia do Desenvolvemento de competencias comunicativas e Habilidades e competencias Sociais.
Comezamos aquí tamén a ver que era eso da web 2.0, e como se podía aplicar ó mundo da orientación laboral, así como as competencias dixitais aplicadas á orientación laboral.

A pesar de manexar a cotío estas ferramentas, teño que recoñecer que algunha delas non as coñecía. Si era usuaria de Facebook, Linkedin e Google +, sen embargo, eran totalmente descoñecidas About.me, Feedly (inda que coñecía o do lector RSS) e incluso nalgún momento cheguei a ter un blog ……

Había outras ferramentas, por exemplo, Twitter que me negaba a traballar con ela porque non lle vía utilidade algunha, ata que este ano nunha acción formativa unha compañeira desta, me comentou como a súa orientadora laboral lle explicara a utilidade do Twitter e como podía facer as súas búsquedas de emprego… así como tamén unha páxina na que podía facer o seu Cv 2.0.

Agora mesmo, despois deste segundo módulo, e ver que existen máis ferramentas e a utilidade destas, de seguro que algunha delas, a vou aplicar a miúdo, sobre todo Feedly, xa que ata agora tiña páxinas e páxinas en Marcadores que só as miraba o primeiro día que as atopaba quedando para sempre no olvido por falta de tempo basicamente.

Moitas veces a non utilización destas ferramentas ten que ver co descoñecemeno, co uso que se fai de todas elas, se somos uns “adictos” ás redes sociais, ou pola contra somos uns expertos xestores destas, ¿onde está o límite?


Tamén é certo, que xestionar todas estas ferramentas require de moito tempo, cousa que non sempre é posible…… (da infoxicación falarei no post de Curación de Contidos, así como as solucións para elo).
De todas formas, a pesar de que agora lle poidamos ver utilidade, de seguro que algunha delas, acaba caendo de novo no olvido. Ademais, inflúe e moito a localización da oficina de orientación, dado que nunha vila que por exemplo, priman os sectores primarios, como agricultura, gandeiría e pesca…. A ver quen lle explica o que é o Linkedin e como pode empregalo para a a búsqueda de emprego….. 

Tódolos días se está a falar da importancia de ter un perfil nas redes sociais, de coidar ese perfil, de ter coidado coas fotos, de Cv 2.0, de Videocv,…… e ¿como poder ser, que haxa 2 mundos tan dispares onde uns apenas sepan premer un ordenador, e outros non vivan sen conexión a Internet???
Por tanto, a utilización destas ferramentas está condicionada en maior ou menor medida pola localización do servizo.

Tamén é moi importante neste proceso, e non só no proceso de orientación, de guía, senón en tódalas facetas da vida, xa que é tan importante o que se transmita coma o como se trasnmita. 

Existen erros na comunicación, pode que a canle non sexa adecuada, ou que a linguaxe verbal sexa contraria á linguaxe non verbal. 

No seguinte vídeo, vemos un exemplo de como existe un erro na comunicación, como o emisor debería cerciorarse de que se entendeu a mensaxe e non pasen cousas como esta:jueves, 30 de octubre de 2014

Curación de Contidos

Somos unha sociedade marcada polo uso das novas tecnoloxías e cada vez máis dependentes delas en tódolos ámbitos da nosa vida, de tal xeito que se foron incorporando "a traición" e modificando as nosas dinámicas persoais, sociais, laborais, etc.

O seu uso está tan extendido e integrado na nosa vida diaria que o mundo virtual se fai imprescindible no noso día a día. A creación de contidos na rede medra tan rápido que non somos capaces de abarcar todo aquilo que nos interesa.
Isto provoca unha saturación de información a que temos acceso e dificulta a inmediatez que demandamos. Vivimos sumerxidos nunha crecente infoxicación.

Pero así como se crean cada vez máis contidos na rede, tamén hai cabezas pensantes que viron a necesidade de establecer filtros para poder manexarnos nesa intrincada madexa que cada segundo se lía máis.
Creáronse deste xeito canles que facilitan acceder a aquela información que nos interesa. A forma de optimizar e dar valor engadido á información realízase a través da chamada curación de contidos:
   

Existen unha gran variedade de ferramentas que xestionan estes contidos e cada día aparecen novas. Neste caso centrarémonos en dúas das máis utilizadas e que teñen unha forma moi diferente de ofrecernos a información.


FEEDLY
 
Esta ferramenta é un lector de  RSS, formato XML para compartir contido na web e que nos permite acceder directamente a dita información, sen ter que visitar tódalas páxinas que a conteñen individualmente. Permítenos facer un seguimento directo de todas aquelas páxinas que son do noso interese mostrando as novidades que publican periódicamente. Ten similitudes co antigo Google Reader, xa desaparecido.


SCOOP.IT


  Outra ferramenta de curación de contidos, cun formato máis parecido a un blogue que nos permite crear contidos propios ou compartir os doutras webs. Podemos crear ata cinco 'topics' ou temas e dentro dos cales engadir a información de interese que queiramos, coa opción de editala e comentala. Ofrécenos a opción de crear comunidades e achegarnos a outras con contidos afíns.


Eu sen dúbida quédome con Feedly para a xestión da información a nivel persoal e profesional, porque se adapta mellor ás miñas necesidades.
Non dexan de ser calquera delas e outras moitas das existentes ferramentas moi interesantes que nos facilitan o acceso á información na rede.


Curación de contenidos por Olga Ruiz

           Mi curación de contenidos       


Hasta hace pocos días no estaba familiarizada con estas palabras. A partir de ahora, todo dominado, o casi todo. 

Sin darme cuenta estaba haciendo una curación de contenidos pero sin saberlo. Tengo que decir que ya utilizaba las RSS,  lo hacía a través del Mozilla Thunderbird, para estar al tanto en temas de subvenciones y concursos públicos para mi puesto de trabajo.

Conocer más herramientas que te permitan organizar nuestras fuentes de información siempre es algo positivo, aunque ello suponga un sobreesfuerzo, ya que me doy cuenta de la cantidad de herramientas y redes sociales que tenemos a nuestra disposición y el poco tiempo del que disponemos para aprender a utilizarlas.

Considero muy interesante hacer una buena selección, filtro, criba, de nuestra información, para no perder el tiempo en la búsqueda, es tal la cantidad de información de la que disponemos que cada vez se hace más imprescindible saber utilizar estas herramientas para que todo nos resulte más fácil y rápido.

Tener bien organizada,  recopilada y actualizada la información es tan importante como obtenerla.

Os presento mi pantallazo de Feedly, herramienta que utilizo para la selección, organización y actualización de lo que a mí me parece interesante y de esa forma poder acceder a ella de una manera fácil y organizada.


Reflexión Persoal Módulo 2: O Marco PersoalAs características do orientador laboral, as súas principais funcións e a implementación das novas tecnoloxías no desenvolvemento da nosa profesión enmarcan os contidos deste segundo módulo.

Pretendeuse, deste xeito, achegarnos aos cometidos principais dos profesionais da orientación laboral, recalcando a importancia das habilidades sociais e comunicativas no desenvolvemento da nosa labor.
Intelixencia emocional, escoita activa, empatía, reforzo positivo etc, son competencias fundamentais que debe posuír un orientador laboral.Tanto os aspectos relacionados coas funcións propias da orientación coma as competencias comunicativas e sociais do orientador son xa coñecidos para min a través da miña formación e da experiencia profesional dentro deste ámbito.

O máis relevante dentro do módulo foi o achegamento a diversas ferramentas e recursos tecnolóxicos que son de grande interese e utilidade para o desenvolvemento do noso traballo, e para o noso propio desenvolvemento profesional.

A revolución que está a producir o uso das novas tecnoloxías é tan profunda que toca tódolos ámbitos da nosa vida, non só a nivel persoal, senón tamén profesional. Temos que ser capaces de incorporar o uso das TIC ao ámbito da nosa profesión pois supón unha optimización e un valor engadido á nosa tarefa de orientación.

As persoas demandantes de emprego xa son en moitos casos usuarios destas ferramentas, e nós debemos ser quen de coñecelas en profundidade para poder orientalos co fin de que fagan un uso o máis apropiado posible para as súas necesidades. Así mesmo, aquelas persoas que acoden aos servizos de orientación e que non coñecen ou non están familiarizados con estas ferramentas, teñen en nós unha figura profesional que os pode guiar na utilización das mesmas.

Para min descubrir novas ferramentas 2.0 facilítame estar en contacto continuo coas novidades que se están a producir diariamente referidas ao meu traballo, pero optimizando o tempo e cun filtrado dos contidos que facilita o acceso a aqueles temas que son de maior interese en cada momento.
 

Reflexión módulo 2

Al final de cada módulo tenemos que hacer una reflexión acerca de alguno de los contenidos impartidos.

Yo creo que una reflexión es algo personal en lo que valoras lo que has aprendido, dónde lo puedes aplicar y como te puede ser útil en tu profesión.

Bien, yo de este tema dos me quedo con el tema de herramientas digitales, ya que el tema de habilidades sociales y comunicación ya los tengo muy machacados de mis estudios anteriores.

Debo decir que desde mi punto de vista el título del tema 9 “a web 2.0 para a orientación laboral” debería ser el título del curso de especialización, creo que con eso se hubieran evitado muchos malentendidos entre alumnos-profesores, el ambiente hubiera sido mucho más motivador y entusiasta en vez de estar como locos buscando a alguien que entendiera que era eso de redes sociales y curación de contenidos que sonaba a chino,  las expectativas del curso hubieran sido distintas y ninguno nos hubiéramos sentido desmotivados ni desilusionados al no cumplirse los objetivos deseados, que era convertirnos en especialistas de la orientación laboral.

Sinceramente el postgrado, adecuándolo a este nuevo título que le he dado, cumple las expectativas al 100% incluso las supera, yo hubiera sido la primera en apuntarme porque este mundo me encanta, me parece ideal poder adaptar las nuevas tecnologías al campo de la orientación y controlarlas a un nivel con el que poder resolver todas las dudas de los usuarios que pasan cada día por nuestras oficinas. Me encanta descubrir cada fin de semana nuevas herramientas que me permitan indagar en la red con nuevos métodos que no conocía y sobre todo, espero que en algún momento estos conocimientos me ayuden a la búsqueda de empleo a nivel personal.

En este módulo hemos visto todo lo relacionado con nuestra identidad en internet, redes sociales, los diferentes espacios sociales, buenas prácticas en la red, egosurfing (que todos hemos hecho en algún momento). Desde mi punto de vista las redes sociales son algún fundamental en el día a día ya que cada vez conocemos a más gente que no está en nuestro entorno más cercano y es una buena forma de mantenernos conectados. Además también podemos colaborar con nuestras ideas y conocimientos en miles de nuevos proyectos así cómo expresar nuestra opinión sobre temas que antes hubiera sido prácticamente imposible. 

Definitivamente las nuevas tecnologías están en nuestro día a día cada vez absorbiendo más nuestro tiempo y nuestra energía así que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ellas y dejarnos llevar por los nuevos caminos que nos marca la era digital.

Curación de contenidos

La verdad es que yo era de las típicas personas que se pierden en un mar de blogs maravillosos, vas pasando de uno a otro sin saber cómo y cuando te das cuenta ya no sabes ni cómo volver al primero que viste que tanto te gustó... 

Además otra de las cosas que hacia era archivar en categorías en la barra de marcadores todas las páginas y blogs que me parecían interesantes pero eso quedaba ahí como si de un cajón “desastre” se tratara..nunca volvían a ver la luz de mi pantalla...


Me imaginaba que tenía que existir algo que te ayudara a recordar todas esas pequeñas piezas que hay en la red que pueden ser de  mucha ayuda en el día a día, conocía el RSS pero pensar en que todas las novedades me saturaran el correo me daba muuuucha pereza...

Aquí fue donde tuve que aprender ¿Qué es la curación de contenidos? Relacionado con el munco de la comunicación y la gestión de la misma ya conocía esta forma de trabajar, pero no había pensado en incorporarala a mi día a día de tal manera que espero que se llegue a convertir en un hábito diario. Pero, no se me ocurre mejor manera de explicar la curación de contenidos que con una infografía.
Vale, ahora ya sabemos que es la curación pero....¿Cómo la gestionamos? Hay muchas herramientas, os voy a comentar dos:


Tenemos la gran herramienta FEEDLY.


Estuve investigando un poquito ¿qué es un feed RSS? Un feed es un archivo XML,que registra las nuevas publicaciones, los nuevos contenidos. Lo que ocurre, es que esa información en ese tipo de archivo no se puede ver directamente en el navegador, por lo que tenemos que utilizar otro canal en este caso un lector de feeds. Ahí sí podremos visualizar esos enlaces dentro del archivo XML como contenidos.


Con todo este rollo os preguntareis ¿para qué me sirve esto? Principalmente para estar al día y, sobre todo, para aprender y formarte. Nada más fácil que hacerte un listado de bloggers y webs de tus intereses, tus referencias, y añadirlos a tu lector de feeds.
Con este otro tipo de seguimiento, tienes una herramienta online que te permite ver de un simple golpe de vista cada día, quienes actualizaron sus blogs y que páginas  tienen nuevo contenido.


Sin duda un gran descubrimiento que utilizaré cada día, tanto para mis intereses profesionales como para los  personales.


Aquí os dejo un video para que veais lo fácil que es utilizarlo.
Otra herramienta de curación de contenido, que también nos puede ayudar en este arduo trabajo es Scoop.it. 
Se trata de un sistema que nos permite compartir contenido que encontremos o nos parezca útil en la red creando una especie de blog personal compuesto por material y recursos que queramos consultar a posteriori.

Scoop.it nos permite crear varios canales, darles un título y dotarlos de una descripción, y después deberemos alimentar esos canales con los enlaces que vayamos descubriendo y que queramos conservar a medida que vayamos navegando por Internet día a día.La aplicación te ofrece un bookmarklet que puedes pulsar en tu navegador cuando, por ejemplo, estés leyendo una web interesante; Así, te quedará añadida a tu propio canal, con su título, un resumen y una imagen representativa de la misma.

También te permite crear artículos partiendo de cero, compartir una dirección RSS y cuenta con un widget para integrar en tu web o blog y permitir así que otros te sigan.A mi sinceramente no me parece una herramienta muy útil teniendo en cuenta el uso que le doy a la red, Feedly me parece más práctica para el día a día.


También os dejo aqui un video que explica muy clarito en qué consiste esta herramienta.
Reflexión individual: Módulo II: Marco Personal


     Este módulo comprende los siguientes temas:

  TEMA 6: La orientación laboral y las competencias


   En este tema se trataron aspectos como el marco conceptual de la orientación laboral, su origen, definición, áreas de intervención, perfil profesional...Y un tema que me parece de gran importancia como son las competencias que debe tener todo orientador/a laboral en el desempeño de su trabajo:
 • Habilidades sociales y personales para la comunicación.
 • Conocimiento de la legislación, y recursos sobre el empleo.
 • Metodología didáctica.
 • Trabajo cooperativo.
 • Dominio de técnicas de Psicología Clínica y Terapia Psicológica.
 • Análisis de la situación y de ayuda en la toma de decisiones.
 • Análisis de perfiles profesionales y prospección de empleo.
 • Actualización permanente.
 • Manejo de las TICS.
 • Diseño de programas de inserción laboral.


    Una de las claves principales en el trabajo del orientador/a laboral, es la capacidad de motivación, ya que muchas de las personas que acuden al servicio de orientación sienten una gran desmotivación para encontrar trabajo. Un estilo de atribución externa, la falta de oportunidades y la situación actual del mercado laboral son algunos de los factores que inciden en esta falta de motivación. De ahí, también la importancia del coaching en la orientación laboral.     El objetivo de la orientación laboral será por lo tanto facilitar el desarrollo de los recursos y competencias propias de la persona demandante que le permitan identificar opciones laborales y elegir entre las mismas con autonomía,tomar decisiones para planificar actuaciones en relación con el empleo y evaluar los resultados de forma autónoma.       

       TEMA 7: Desarrollo de competencias comunicativas  

       Aspectos de la comunicación a tener en cuenta por el orientador/a laboral son: técnicas de comunicación eficaz (escucha activa, cómo mejorar la comunicación, la ventana de Johari, empatizar, retroalimentar...). Son aspectos muy importantes ya que hay que ser conscientes de que a veces nuestro discurso puede no estar llegando correctamente a las personas con las que trabajamos. Para que una comunicación sea efectiva es necesario transmitir emociones, y tener una actitud de escucha activa facilitando así la interacción orientador/a-orientado/a. 


               

        Tema 8: Habilidades y competencias sociales

        Temas de gran importancia ya que el orientador debe tener competencias en:
 • Habilidades sociales
 • Inteligencia emocional
 • Trabajo colaborativo
 • Resolución de conflictos   
     Competencias que no sólo debe poseer el orientador/a laboral, sino que debe trabajar todos estos aspectos con las personas que acudan al Servicio de Orientador Laboral. 


          
Tema 9: La web 2.0 para la orientación laboral

         En este tema estudiamos herramientas de la web 2.0 como:lectores RSS, marcadores sociales, espacios sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google +),herramientas para el trabajo colaborativo en línea, para almacenar en la nube, de creación gráfica, de curación de contenidos, etc. Herramientas digitales útiles para el orientador/a laboral en el desarrollo de su trabajo ya que con la universalización de la tecnología y la comunicación, podemos enseñar a las personas usuarias del Servicio de Orientación Laboral, nuevos métodos de búsqueda de empleo que aumenten su visibilidad en internet y redes sociales, a mayor visibilidad mayores son las posibilidades de conseguir empleo, por lo que la web 2.0 me parece de gran importancia y que nos puede ayudar mucho en nuestro trabajo.


 
 
       
Tema 10: Competencias digitales para la orientación laboral

   La gestión de la información, y el proceso de curación de contenidos me parece muy interesante para nuestro trabajo debido a la gran cantidad de información que se genera en la red, para ello utilizaremos herramientas como: RSS, Feedly, Scoop.it, Diigo...
    

GESTIÓN RECURSOS FEEDLY Y CURACIÓN DE CONTENIDOSXESTIÓN RECURSOS FEEDLY E CURACIÓN DE CONTIDOS


O Feedly é unha ferramenta RSS que permítenos organizar as nosas fontes de información e acceder dende un navegador web a noticias e actualizacións de Blogs o as aplicacións para teléfonos intelixentes.Nos brinda a opotunidade de organizar contido de preferencia para aforrar o feito de ter que buscar contido por contido.
Se os seus sitios teñen fontes RSS, podes subscribirte a elas por medio deste servicio.
Se pode aprender a usar e personalizar Feedly en tan so uns cantos minutos.O meu FEEDLY estou a organiza-lo pouco a pouco según vou avanzando no uso das ferramentas do curso, estructureino da seguinte maneira:


 • BÚSQUEDA DE EMPREGO
 1. Edulcoro del empleo 2.0
 2. marcaempleo
 3. Zumo de empleo


 • EMPREGO
 1. Empleo público
 2. Mejorar tu CV
 3. Información del sector Rrhh las mejores ofertas de empleo y consejos


 • EMPRENDEMENTO
 1. 1000 ideas de negocios
 2. Emprendemento
 3. Emprendimiento e innovación


 • NOTICIAS
 1. Faro de Vigo
 2. La Voz de Galicia
 3. Portada el Mundo


 • OPOSICIÓNS XUNTA
 1. Oposiciones Xunta


 • ORIENTACIÓN LABORAL
 1. Laboro
 2. El Blog de la orientación laboral by e.Sanchez
 3. La Botica del Orientador


 • EDUCACIÓN
 1. Chispas Tic y educación Blog Pere Marqués
 2. Eduación 3.0
 3. En la nube Tic


 • TECNOLOXÍA
 1. Educa con Tic


Según as miñas necesidades aprenderei a utiliza-lo mellor.


O SCOOP.IT é unha ferramenta de curación de contidos web que permite a un usuario agregar publicacións web referentes a un tema de interese, combina información en torno a un tópico de interese profesional no meu caso ORIENTACIÓN LABORAL.
QUE TAMÉN SE VAI COMPLETANDO CO TEMPO.
Os nosos contidos poden ser compartidos a través de novas conexións sociais e subscritos a través dunha canle RSS. e tamén podemos engadir ao noso tópico recursos que descubramos a partir na nosa navegación web.

EL CURADOR


Actualmente O curador de contidos considérase casi unha profesión su objetivo fundamental é manter a relevancia da información que flúe libre ou apoiada en ferramentas concretas para a creación de entornos informacionales.
Nun mundo cada vez máis conectado, as personas consumen todo tipo de información en calquera momento e en calquerr lugar; ademáis de compartilo directamente nas  súas redes sociais, sin importarlles demasiado si a información que retransmiten é orixinal ou foi “curada”.
Aquí é onde entra o rol dun Community Manager para alentar os seus seguidores a consumiro contido que houberan curado doutos  sitios na Rede. As ferramentas usadas por eles poden ser entre outras: